Colectia de Istoria Farmaciei, este parte a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei şi este găzduită intr-un local construit în secolul al XV-lea, cunoscut azi ca şi Casa Hintz, pe strada Regele Ferdinand nr. 28.
În această clădire a funcţionat din 1573 prima farmacie din Cluj. În anul 1752 farmacia este închiriată de Tobias Mauksch, iar în anii 50 al secolului XIX aparţine familiei Hintz. Până în 1949 a funcţionat sub numele Farmacia "La Sf. Gheorghe", iar ulterior a fost transformată în muzeu. Actualmente Colectia de Istoria Farmaciei cuprinde peste 3000 de piese.

miercuri, 6 iunie 2012

TINCT. GENTIAN

TINCT. GENTIAN
  Descriere: Sticlă farmaceutică de formă paralelipipedică cu gâtul îngust rodat. Inscripţia este amplasată într - un ecuson de tip blazon, pictat pe fond alb. Are ca element decorativ un vultur brun cu aripile răsfrânte peste partea superioară a ecusonului. Vulturul ţine în cioc o cunună de laur şi mijlocul unui drapaj, redat în roşu şi galben, care încadrează inscripţia TINCT. GENTIAN , scrisă cu majuscule negre şi iniţiale roşii.
Dimensiuni: Înălţimea = 15,5 cm; lungimea:=7,6cm; lăţimea=5,3cm;diametrul gurii= 3,7cm.
Sticla farmaceutică a fost produsă în Transilvania în secolul al XVIII-lea.
În acest recipient era păstrată tinctura de Gentiana folosită ca tonic şi antifebril.
                                                .

luni, 7 mai 2012

Recipient pentru EXTRACTUM TARAXACIDescriere: Vas farmaceutic din faianţă albă, glazurată. Vasul are  formă cilindrică şi este acoperit cu un capac din faianţă prevăzut cu un buton sferic. Ecusonul şi inscripţia sunt pictate pe suprafaţa glazurii în tonuri brune, la colţuri modele pătrate  în brun şi alb. Inscripţia EXT:TARAX:, este încadrată într - un chenar dreptunghiular cu laturile groase. La partea superioară, chenarul  are pictate decoraţiuni sub formă de ramuri cu frunze stilizate care se răsfrâng şi pe lateralele acestuia.
     Dimensiuni:Înălţimea = 23,0cm;Diametrul bazei = 14,0cm;Diametrul gurii = 11,5cm; Diametrul capacului =14,0cm.
     Acest vas farmaceutic a fost confecţionat la sfârşitul secolului al XVIII în manufactuta lui Cuny Dominiq de la Buda.
     Vasul farmaceutic era destinat păstrării produsului  Extractum Taraxaci este un concentrat din sucul plantei cu rădăcini Taraxacum officinale L. (păpădia), obţinut prin presare şi evaporare.
Extractum Taraxaci era recomandat, în doze diferite, în tratamentul obstrucţiilor intestinale, ca laxativ şi diuretic.

marți, 10 aprilie 2012

Recipient pentru Extractum Cichorei


Vas farmaceutic din faianţă, de formă tronconică, smălţuit în alb. Buza vasului este evazată, iar baza circulară. Ecusonul este pictat cu motive florale redate în tonuri de albastru. Inscripţia “EXT. CICHOREI” scrisă cu majuscule negre,iniţialele în roşu este amplasată pe fondul galben pictat peste glazură. Gura vasului este acoperită cu hârtie cerată, legată cu sfoară.Înălţimea =19,4 cm, diametrul bazei = 11,0 cm, diametrul gurii = 14,0 cm.
Acest vas farmaceutic a fost produs în secolul al XVIII-lea în manufactura imperială de la Holič, Slovacia.Ext. Cichorei (Extractum Cichorei) este un concetrat obţinut din planta Cichorium sylvestris. În tratatele de farmacie a secolului al XVIII-le sunt indicate proprietăţile rezolutive, diaforetice şi diuretice ale acestui preparat precum şi indicaţiile terapeutice în tratamentul obstrucţiilor viscerale, icterului, febrei intermitente şi a scorbutului.

joi, 1 martie 2012

Electuarium LenitivumVas farmaceutic din faianţă emailat în alb gălbui, produs în Italia în secolul al XVIII-lea. Înălţimea =18,0 cm, diametrul bazei = 9,5 cm, diametrul gurii = 11,2 cm. Vasul are formă bitronconică, îngustat la mijloc, buza vasului uşor evazată, iar baza este discoidală. Pe fondul alb gălbui al  vasului,  sunt pictate, în albastru, modele circulare şi semicirculare. În spaţiul îngustat de la mijlocul vasului este inscripţia EL. LENITIV, scrisă în negru cu caractere gotice stilizate.Sub buza vasului, într-un spaţiu circular limitat în albastru, sunt inscripţionate cu majuscule literele F.F.A, redate în negru.

        El: Lenitiv este numele abreviat a medicamentului complex Electuarium Lenitivum cu proprietăţi laxative şi purgative. Electuarium sunt o categorie de preparate farmaceutice, cu aspect de pastă, obţinute prin amestecarea unor ingrediente cu miere de albine. În tratatul întocmit de medicul Friederich Reuss, Dispensatorium universale, 1785, medicamentul are în compoziţie: frunze  de Senna, rădăcină de revent, pulpă de Tamarind, seminţe de anason şi miere. În vechile tratate de farmacie sunt trecute şi alte reţete pentru prepararea medicamentului Electuarium Lenitivum: pulpă de Tamarind,  pulpă de prune, roob Sambuci (magiun din fructe de soc). Sub formă pulverizată se adaugă frunze de Senna şi Tartru de vin, apoi toate ingredientele se amestecă cu miere (Pharmacopoea Austriaca, 1774).

Acest vas face parte din donaţia Iuliu Orient (1869 - 1940).

vineri, 3 februarie 2012

Pulvis Cassia Lignea


Vas farmaceutic din lemn de formă cilindrică, cu capac discoidal, vopsit în roşu. Vasul şi capacul au pe circumferinţă dungi în relief. Ecusonul pictat, are o ramă cu elemete în stil baroc, iar la partea superioară o coroană redate în tonuri galben auriu, brun şi verde. Pe fondul alb al ecusonului  signatura PULV: CASSI: LIG: scrisă cu majuscule negre şi iniţiale roşii.
PULV: CASSI: LIG: (Pulvis Cassia Lignea) scorţişoară din India, folosită în preparate stimulante şi carminative.
 Dimensiuni :  Î = 11,7 cm; DG = 5,8 cm; DB = 7,2
Datare:sec.XVIII p.Chr  

marți, 10 ianuarie 2012

Borcan farmaceutic cu insemne alchimice


  Borcan farmaceutic de formă paralelipipedică. Dimensiuni: Î- 11,0 cm, DG-6,0 cm , L -6,0 cm, LA- 5,5cm.Gura vasului este evazată şi acoperită cu capac din hârtie cu mici modele punctiforme în alb şi brun. Ecusonul este de formă ovală cu ornamentaţii pictate în gama cromatică de auriu şi brun. La partea superioară are o coroană redată în aceeaşi gamă cromatică. Pe fondul negru al ecusonului, signatura VIRID, semnele alchimice mercur şi precipitat redate în auriu (Hydrargyrum praecipitatum viridis sin. Mercurius praecipitatus viridis sin. Mercurius cum Calce Cupri). Este o substanţă complexă pe bază de cupru şi mercur dizolvate în medii acide. Era  folosit extern în preparate antiseptice. Modul de preparare şi utilizare externă a Hydrargyrum praecipitatum viridis este prezentat în vechile farmacopei: mercurul şi  sulfatul de cupru se dizolvă în acid azotic, apoi prin procedee specifice care duc la obţinerea unei anumite cantităţi de substanţă de culoare verde. Această substanţă precipitată, Hydrargyrum praecipitatum viridis,era indicată ca antiseptic puternic în tratarea rănilor infectate aşa după cum este menţionat în: Reuss, Chr. F., Dispensatorium Universale, Argentorati, 1791. Acest borcan farmaceutic a fost manufacturat în Transilvania în secolul al XVIII–lea şi face parte din donaţia prof. Iuliu Orient.
     

luni, 5 decembrie 2011

Electuarium Diatessaron

Vas farmaceutic din ceramică, policrom smălţuită, produs la Turda în secolul al XVIII –lea. Înălţimea =12,5 cm, diametrul bazei = 9 cm, diametrul gurii = 6,5 cm.     
Vasul are formă cilindrică de culoare gălbuie - cenuşie cu gura uşor îngustată. Signatura "El. Diatessa.ron", scris de mână în brun închis, încadrată în ecusonul gen blazon, cu ornamentaţii stilizate în relief. La partea superioară un ornament în formă de cruce redată în galben. În perimetrul  signaturii, lateral,  vasul  este decorat cu frunze. La partea inferioară are o floare albastră, mult ieşită în relief. Aceasta este centrul unei panglici orientată dreapta - stânga care închide baza elementelor decorative ale ecusonului. Elementele decorative sunt smălţuite în ocru - galben, verde şi albastru. Pe partea opusă a vasului este inscripţionat  1793, 4 Julÿ.
 El.Diatessaron era un medicament uzual menţionat în vechile farmacopei germane şi austriece având sinonimele: Electuarium Diatessaron; Theriaca Diatessaron; Theriaca pauperum; Species diapentes). Practic, compoziţia era un preparat farmaceutic cu aspect de pastă, obţinut prin amestecarea a patru plante medicinale cu miere de albine. Medicamentul avea  proprietăţi tonice şi era recomandat şi ca antidot pentru înţepături şi muşcături de animale veninoase. Acest vas face parte din donaţia Iuliu Orient (1869 - 1940).

marți, 15 noiembrie 2011

Aqua vulneraria Thedenii

AQVA. VULNER. THED. Aqua vulneraria Thedenii

Sticlă farmaceutică  de formă paralelipipedică cu ecuson pictat, cu culori de ulei, sub formă de blazon cu un vultur negru în partea superioară. În trecut vulturul era considerat stăpânul văzduhului. Unele dintre farmaciile transilvănene utilizau pentru identificarea lor simboluri animaliere: leul, ursul, vulturul etc., având firme cu astfel de reprezentări. Pe multe vase farmaceutice vechi, aflate în cadrul colecţiei de Istoria Farmaciei, se regăsesc aceste simboluri care asociază puterea animalului reprezentat cu cea a leacului conţinut în respectivele recipiente.
Vasul din sticlă de mai sus a fost confecţionat în secolul al XVIII-lea la glăjăria de la Porumbacul de Sus, jud. Sibiu. Menţionăm că această manufactură de sticlărie a fost fondată în deceniul al treilea al secolului al XVII-lea de către principele transilvănean Gabriel Bethlen care, dorind să impulsioneze activitatea economică a principatului şi având bune relaţii cu  Republica Veneţiană, a solicitat meşteri de la Murano şi i-a stabilit pe domeniile sale.
Vasul în discuţie era destinat păstrării produsului farmaceutic numit Aqua vulneraria Thedenii („apa vindecătoare a lui Theden”), o soluţie pe bază de alcool şi oţet folosită ca antiinflamator în contuzii şi luxaţii. 

luni, 31 octombrie 2011

Borcan farmaceutic din secolul al XVIII- lea


Pulvis Ostrearum Conche - Pulbere din stridii - sursă de calciu pentru medicamente

Salvaţi Muzeul Farmaciei

O actiune civica initiata de un grup inimos  care doreste salvarea acestui crâmpei de istorie transilvăneană.
Link  http://muzeulfarmaciei.ro/